ЗАЛИ

Общинска

ОбщинскаДържава: България
Град: Стара Загора

Местоположение на обектаГалерия
www.fiba.basketball